Vă invităm la cursuri de mediere!

Vă invităm la cursuri instruire inițială în mediere!

Îți place să comunici și să negociezi? Vrei să obții o nouă profesie sau un venit adițional? Atunci medierea poate fi alegerea ta! Mediatorul este un profesionist care ajută persoanele să soluționeze conflictele în mod amiabil.

Ce vei învăța:

• Să mediezi conflicte
• Să comunici și să negociezi
• Să documentezi procesul de mediere
• Să gestionezi biroul
• Să-ți promovezi serviciile

Investiția: 2300 lei (poate fi achitată în rate) care include

• 80 de ore de instruire cu prezență fizică
• materialele de instruire (format electronic)
• pauza de cafea

De ce merită să te instruiești la Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată?

• instituție acreditată de Consiliul de Mediere
• metode moderne de formare
• formatori cu experiență
• focus pe activități practice
• orar flexibil de instruire
• grupe mici de instruire

Înregistrați-Vă la curs completînd chestionarul electronic link-ul https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdKwYEpRx5DKSh2L…/viewform…. Numărul de locuri este limitat.

Informații adiționale la nr.telefon 079424201
e-mail prorector.ispca@mail.ru sau promediere@mail.md
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplciată
mun.Chișinău, str. Voluntarilor 8/3

Anunțuri

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ „Medierea în Republica Moldova din perspectiva integrării în spațiul european”. Înscriere deschisă!

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Ministerul Justiției
Consiuliu de Mediere
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
CONFERINȚA NAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ
„Medierea în Republica Moldova din perspectiva integrării în spațiul european”
14-15 decembrie, 2017
Vlaicu Pîrcălab, 52, ULIM, Aula Magnifică, blocul 3, etajul 4
Activitatea este organizată în scopul promovării medierii și capacitării mediatorilor din Republica Moldova.
În cadrul  Conferinței vor fi prezentate rezultate, provocări și oportunități ale dezvoltării medierii în Republica Moldova.
Participanții Conferinței sunt experți în domeniu și MEDIATORII din țară.
Înscrierea la Conferință – până la 12 decembrie 2017.
Găsiți atașate Programul Conferinței și formularul de înregistrare pe: http://mediere.gov.md/ro/press-release-types/anunturi
Formularele completate le trimiteți pe adresa: gorobet_cristina@yahoo.com
Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi:
Secretarul Consiliului de Mediere Gorobeț Cristina – 068267884
Manager PR Roșca-Melniciuc Miroslava – 068849958

anunț preluat de pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere www.mediere.gov.md

Ziua europeană a medierii reflectată în revista Moldova în Progres

Pe data de 19.01.2017  CPM ProMediere împreună cu partenerii a organizat o masă rotundă. Evenimentul a fost reflecta în Revista Moldova în Progres, fapt pentru care mulțumim mult redacției!

Click pe imagine pentru a o mări


Mediator – o onouă profesie!


Instruire inițială pentru mediatori. Înscriere deschisă!

Obține o nouă profesie- devină mediator!

Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire inițială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

 

Cursul se organizează în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2006).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

 • Noțiune, principii, esență, etc.;
 • Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;
 • Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a conflictelor;
 • Tehnici și tactici de mediere;
 • Specificul medierii conflictelor penale;
 • Specificul medierii conflictelor civile;
 • Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților persoanelor angajate în câmpul muncii – orele de instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 27 martie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conțină:

 1. Cerere de înscriere la cursul de pregătire inițială a mediatorilor;
 2. CV-ul;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia Diplomei de studii superioare de licență.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 27 martie 2017, luni, orele 18-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3, vedeți google map

troleibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de politie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dna Mariana Pascari,

tel: +373 69043160; +373 68199443

e-mail: prorector.ispca@mail.ru promediere@mail.md

ATENȚIE! Persoanele care intenționează să dobândească calitate de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • deține diplomă de studii superioare de licență;
 • nu a fost condamnată anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave, săvârșite cu intenție;
 • nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;
 • are reputație ireproșabilă;
 • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;
 • a absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor;
 • a susținut examenul de atestare a mediatorilor.