Author Archives: CPM ProMediere

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ „Medierea în Republica Moldova din perspectiva integrării în spațiul european”. Înscriere deschisă!

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Ministerul Justiției
Consiuliu de Mediere
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
CONFERINȚA NAȚIONALĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ
„Medierea în Republica Moldova din perspectiva integrării în spațiul european”
14-15 decembrie, 2017
Vlaicu Pîrcălab, 52, ULIM, Aula Magnifică, blocul 3, etajul 4
Activitatea este organizată în scopul promovării medierii și capacitării mediatorilor din Republica Moldova.
În cadrul  Conferinței vor fi prezentate rezultate, provocări și oportunități ale dezvoltării medierii în Republica Moldova.
Participanții Conferinței sunt experți în domeniu și MEDIATORII din țară.
Înscrierea la Conferință – până la 12 decembrie 2017.
Găsiți atașate Programul Conferinței și formularul de înregistrare pe: http://mediere.gov.md/ro/press-release-types/anunturi
Formularele completate le trimiteți pe adresa: gorobet_cristina@yahoo.com
Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi:
Secretarul Consiliului de Mediere Gorobeț Cristina – 068267884
Manager PR Roșca-Melniciuc Miroslava – 068849958

anunț preluat de pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere www.mediere.gov.md
Reclame

Ziua europeană a medierii reflectată în revista Moldova în Progres

Pe data de 19.01.2017  CPM ProMediere împreună cu partenerii a organizat o masă rotundă. Evenimentul a fost reflecta în Revista Moldova în Progres, fapt pentru care mulțumim mult redacției!

Click pe imagine pentru a o mări


Mediator – o onouă profesie!


Instruire inițială pentru mediatori. Înscriere deschisă!

Obține o nouă profesie- devină mediator!

Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire inițială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

 

Cursul se organizează în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2006).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

 • Noțiune, principii, esență, etc.;
 • Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;
 • Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a conflictelor;
 • Tehnici și tactici de mediere;
 • Specificul medierii conflictelor penale;
 • Specificul medierii conflictelor civile;
 • Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților persoanelor angajate în câmpul muncii – orele de instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 27 martie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conțină:

 1. Cerere de înscriere la cursul de pregătire inițială a mediatorilor;
 2. CV-ul;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia Diplomei de studii superioare de licență.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 27 martie 2017, luni, orele 18-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3, vedeți google map

troleibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de politie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dna Mariana Pascari,

tel: +373 69043160; +373 68199443

e-mail: prorector.ispca@mail.ru promediere@mail.md

ATENȚIE! Persoanele care intenționează să dobândească calitate de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • deține diplomă de studii superioare de licență;
 • nu a fost condamnată anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave, săvârșite cu intenție;
 • nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;
 • are reputație ireproșabilă;
 • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;
 • a absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor;
 • a susținut examenul de atestare a mediatorilor.


Учимся работать с конфликтами вместе с – “activePeace” 2017″ – invităm participanții la a doua ediție a unui program motivaţional în Moldova

(Текст на русском языке вы найдете ниже)

Invităm participanții la a doua ediție a unui program motivaţional “activePeace”, care a început în Moldova în 2016. Scopul general al programului este de a crește capacitatea tinerilor activi (“change makers”) de a face față conflictelor care apar în mod natural (în cadrul organizațiilor, grupurilor și, comunităților lor, precum și la nivelul structurilor, statelor și al păcii interioare) și, în cele din urmă, de a transforma astfel de conflicte în colaborare. Programul „activePeace” are drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor în așa domenii cum ar fi gîndirea critică, educația pentru pace, diversitatea interculturală, transformarea conflictelor, abilități de comunicare, inteligența emoțională, activismul civic.

Programul va împuternici tinerii să elaboreze și să pună în aplicare propriile metode și abordări pentru a atenua şi media conflicte, și pentru a aduce „activePeace” în organizațiile, comunitățile și grupurile lor. În plus, programul își propune să creeze o atmosferă de apreciere reciprocă și de cooperare pentru cetățeni din diferite medii culturale, de diferite limbi și naționalități, contribuind, astfel, la stabilirea păcii durabile.

Pentru participare sunt invitați:

Elevi, studenți, lucrători de tineret, profesori, membrii ONG-urilor, activiști în vîrstă de 18-27 de ani din toate părțile Republicii Moldova, inclusiv de la nord, centru, sud, regiunile Transnistria și Găgăuzia.

Condiții de participare:

– Motivație și o atitudine deschisă

– Dispunerea de a lucra într-un mediu multilingv (engleză, rusă, română); buna cunoaștere a limbii engleze este un avantaj, dar nu este obligatoriu

– Disponibilitatea de a participa la toate etapele programului

– Dorința de a pregati si a pune în aplicare un proiect propriu mic împreuna cu alți participanți

Programul include 3 seminare (o săptămâna în primăvara, vara și toamna 2017 ) și realizarea propriului proiect mic. La toate etapele participanții lucrează cu trainerii experimentați internaționali și locali.

Etape ale programului:

 

 • Seminar “Introduction and Defining” – 28 aprilie  –  4 mai, 2017

 • Faza temei de acasă “Ideation” – mai-iunie  2016

 • Seminar “Project development and Prototype testing” – o săptămîna in iunie/iulie 2017

 • Faza de implementare a proiectului şi întîlniri cu experți și mentori – “Testing” – iulie – octombrie 2017

 • Seminar “Implementation and Evaluation” – o săptămîna în octombrie/noiembrie 2017

 

Participarea la program este gratuită. Organizatorii acoperă toate cheltuielile legate de transport, masă și cazare în timpul training-urilor (pentru participanți selectați).

 

Vă rugăm să completați formularul online (Aici: https://goo.gl/BV7b3I  ) până la 20 martie 2017.

Toate întrebările puteți să le adresați la maxim@ecovisio.org

Detalii: https://www.facebook.com/activePeaceMoldova sau http://ecovisio.org/activepeace și  http://ecovisio.org/ro/activepeace-ro

Programul activePeace este implementat de asociația obștească „EcoVisio”, în parteneriat cu MitOst e.V. (Berlin), cu sprijin financiar prietenesc al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei și al Fundației Robert Bosch în cadrul proiectului „Dialog de dragul schimbării”.

 

activePeace LOGO large no bg supporters

 

RU

Приглашаем участников для второго этапа новой вдохновляющей программы, которая стартовала в Молдове в 2016 году.

Программа “activePeace” направлена ​​на развитие навыков молодых людей в таких областях, как критическое мышление, межкультурное многообразие, воспитание в духе мира, трансформация конфликтов, навыки коммуникации и переговоров, эмоциональный интеллект, гражданский активизм.

Общая цель программы заключается в повышении потенциала и расширении способностей активных и креативных людей в работе с конфликтами, которые возникают естественным образом (в рамках организаций, сообществ, групп, а также на уровне структур, государств и мира с самим собой) и, в конечном итоге, умело превращать такие конфликты в сотрудничество.

Программа направлена на расширение возможностей молодых людей и разработку своих собственных методов и подходов к работе с конфликтами, которые могут быть эффективно применены в их организациях, группах, сообществах. Каждый участник сможет получить поддержку в реализации собственного небольшого проекта. Кроме того, задачей программы является создание атмосферы взаимного признания и сотрудничества для молодых представителей разных культур, языков, национальностей, тем самым способствуя установлению устойчивого мира.

Для участия приглашаются:

Студенты, школьники, молодые преподаватели, молодежные работники, представители некоммерческих организаций и активисты в возрасте 18-27 лет из всех частей Республики Молдова, включая север, центр, юг, Приднестровье и Гагаузию.

Условия участия:

– Мотивация и открытость

– Готовность работать в многоязычной среде (английский, русский, румынский); для участия необходимо знать хотя бы один из этих языков. Хорошее знание английского будет преимуществом, но не является обязательным условием.

– Возможность участвовать во всех этапах программы

– Готовность придумать, подготовить и реализовать свой собственный небольшой проект вместе с другими участниками

Участие в программе бесплатно. Организаторы покрывают все расходы на проживание, питание и транспорт во время семинаров (для отобранных участников).

Программа включает 3 семинара (по одной неделе весной, летом и осенью 2017) и реализацию собственного небольшого проекта. На всех этапах программы с участниками работают опытные международные и местные тренеры.

Этапы программы:

 

 • Тренинг “Introduction and Defining”- 28 апреля – 4 мая 2017

 • Этап домашней работы “Ideation” – май-июнь 2017

 • Тренинг “Project development and Prototype testing” – одна неделя в июне/июле 2017

 • Этап реализации проекта и встреч с менторами и экспертами “Testing” – июль -октябрь 2017

 • Тренинг “Implementation and Evaluation” – одна неделя в октябре/ноябре 2017

 

Если это вас заинтересовало, пожалуйста, заполните онлайн форму заявки (здесь: https://goo.gl/BV7b3I ) до 20 Марта 2017 года.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по адресу maxim@ecovisio.org  . Подробности на страницах https://www.facebook.com/activePeaceMoldova и  http://ecovisio.org/ru/activepeace или http://ecovisio.org/activepeace

Программа “activePeace” реализуется общественной ассоциацией “EcoVisio” в партнёрстве с ассоциацией MitOst (Берлин) и при дружественной финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии и Фонда Роберта Боша в рамках проекта “Диалог ради перемен”.

– See more at: http://www.civic.md/instruiri/36222-activepeace-2017-invita-participantii-la-a-doua-editie-a-unui-program-motivational-in-moldova.html#sthash.ujl6kPGj.dpuf

peluat de pe site-ul www.civic.md