Category Archives: Activitate

Ziua europeană a medierii reflectată în revista Moldova în Progres

Pe data de 19.01.2017  CPM ProMediere împreună cu partenerii a organizat o masă rotundă. Evenimentul a fost reflecta în Revista Moldova în Progres, fapt pentru care mulțumim mult redacției!

Click pe imagine pentru a o mări

Reclame

Mediator – o onouă profesie!


Obține o nouă profesie- devină mediator! Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

ispcaInstitutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire iniţială a mediatorilor.

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare de a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

Cursul de organizat în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărîrea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2016).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

–      Medierea. Noțiune, principii, eesnță, etc.;

–      Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;

–      Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a cobflictelor;

–      Tehnici și tactici de mediere;

–      Specificul medierii conflictelor penale;

–      Specificul medierii conflictelor civile;

–      Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților personelor angajate în cîmpul muncii – orele se instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 3 februarie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conţină:

  1. Cerere de înscriere la cursul de preăgtire inițială a mediatorilor;
  2. CV-ul;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Copia Diplomei de studii superioare de licenţă.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 4 februarie 2017, sîmbătă, orele 10-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3

troileibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de poliţie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dl. Alexei Crivenchii,

tel: +373 79424201

e-mail: prorector.ispca@mail.ru

ATENȚIE! Persoaneme care inceționează să dobîndească calitate de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)are capacitate deplină de exerciţiu;

b) deţine diplomă de studii superioare de licență;

c) nu a fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave, săvîrşite cu intenţie;

d) nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;

e) are reputație ireproșabilă;

f) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;

g) a absolvit cursurile de formare iniţială a mediatorilor;

h) a susținut examenul de atestare a mediatorilor.

 

– See more at: http://www.civic.md/instruiri/35794-obtine-o-noua-profesie-devina-mediator-cursuri-de-instruire-initiala-a-mediatorilor.html#sthash.MbAtLHbU.dpuf


Masa Rotundă organizată cu prilejul Zilei Europene a Medierii. Cum a fost.

Pe data de 19 ianuarie 2017 Centrul de Promovare a Medierii ProMediere în parteneriat cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Biblioteca Publică de Drept și Revista „Moldova în Progres” a organizat Masa Rotundă prilejuită Zilei Europene a Medierii.

La Masa Rotundă au participat mediatori, juriști, avocați, judecători și reprezentanți ai societății civile preocupați de dezvoltarea acestei instituții. Caracterul interactiv și pragmatic al evenimentului a permis un larg schimb de opinii, stabilirea de noi parteneriate și identificarea ideilor de proiect care, în viziunea participanților, pot scoate medierea din impas aigurînd o promovarea și creșterea încrederii în această nouă metodă alterntivă de soluționare a conflictelor.

La eveniment au participat și reprezentanții Ministerului Justiției fapt care  s-a răsfrîns benefic asupra dezbaterior.

Vorbitorii au abordat mai multe teme de interes comun împărtășind experiența și propriile viziuni privind diverse aspecte ale medierii. Agenda evenimentului o puteți accesa aici.

Ce se poate face pentru a spori numărul medierilor? În opinia participanțior trebuie de lucrat  cu elevii și tinerii, care încă din copilărie urmează a fi educați în spiritul soluționării amibile a conflictelor, prevenirii acestora și preluării unui comportament nonviolent. Totodată, mediatorii ar trebui să stabilească, mențină, dezvolte relația cu organele de drept. Mediatorii nu „concurează” cu alți profesioniști din sectorul justiției, precum se vehiculează de multe ori, ci colaborează, fiecare avînd rolul și menirea sa. Astfel, consolidarea medierii ar fi benefică sistemului judiciar.

Medierea nu este cunoscută în raioane și zonele rurale, unde, de asemenea, este un larg cîmp de acțiune.

Un alt gînd a fost că mediatorii ar trebui să „investească în ziua de mîne” promovînd medierea în școli și sate, educîndu-și potențialii clienți.

În final participanților i s-a îmnînat un certificat de participare la Masa Rotundă.

Agenda Mesei Rotunde

Elena Damaschin – cuvînt de salut

Tatiana Ciaglic – Medierea. Noi perspective/Noi promocări

Victor Cojocari – Gestionarea biroului de mediere

Diana Bîtcă – Raportul medicină, sănătate și mediere

Alexandru Topolenco – Medierea între copii și părinți

1

2

3


CPM ProMediere a semnat un protocol de colaborare cu Consiliul local al Copiilor și Tineretului din mun.Chișinău

Pe data de 12 ianuarie Centrul de Promovare a Medierii și-a lărgin cercul de parteneri semnînd un protocol de colaborare cu Consiliul local al Copiilor și Tineretului din mun.Chișinău. Promovarea medierii în rîndul tinerilor mereu a fost o preocupare a Centrului instituirea parteneriatului va oferi noi oportuități pentru această activitate. Tinerii s-au arătat interesați și entuziazmați de noile perspective. Astfel, în parteneriat vor fi organizate două simulări a medierii cu participarea tinerilor precedate de o instruire specializată privind organizarea simulării.

1

2

3