Category Archives: Anunțuri

Devină mediator! Cursuri de formare inițială – înscriere deschisă.

ispcaInstitutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată organizează cursuri de formare iniţială a mediatorilor, în conformitate cu ,,Legea cu privire la mediere”.

Durata cursului este de 80 de ore, contact direct.

Persoanele care doresc să fie instruite la cursurile nominalizate, pot sa depună dosarele până la data de 20 ianuarie 2017, la sediul instituţiei: str. Voluntarilor 8/3 (sâmbătă, 21 ianuarie 2017, orele 10-00, aula 202, ânceputul cursului.). Vă deplasaţi cu troileibuzele nr. 13, 16, 21; autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca), maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de poliţie sect. Ciocana).

 

Dosarul personal trebuie să conţină:

  1. Cerere către consiliul de mediere privind admiterea la cursurile de instruire iniţială pentru mediatori;
  2. CV-ul;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Copia diplomei de studii superioare de licenţă
  5. Cazier judiciar.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Persoana de contact Dl. Igor IVANOV, tel: +373 79 77 04 99; 022 47-04-18; 022 41-01-04.

Reclame

Masă rotundă privind medierea. Înregistrare deschisă!

1234

MASĂ ROTUNDĂ

organizată cu prilejul Zilei Europene a Medierii

19 ianuarie 2017, ora 14.00,

Biblioteca Publică de Drept

(mun,Chișinău, str. Armeneasca nr. 42)

 

Stimați mediatori și profesioniști din sectorul justiției. Suntem bucuroși să Vă invităm la Masa Rotundă organizată cu prilejul Zilei Europene a Medierii. La eveniment propunem dezbaterea problemelor din domeniul medierii și generarea potențialelor soluții ale acestora, determinarea unor puncte de reper pentru dezvoltarea medierii în Moldova.

Pentru participare completați formularul la acest link

imageedit_1_9636710349

Parteneri:

captura%cc%86-de-ecran-din-2016-12-30-la-22-10-54

 Suntem deschiși spre parteneriat cu alte instituții în vederea organizării acestui eveniment.


Devină mediator! Cursuri de formare inițială – înscriere deschisă.

ispcaInstitutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată organizează cursuri de formare iniţială a mediatorilor, în conformitate cu ,,Legea cu privire la mediere”.

Durata cursului este de 80 de ore, contact direct.

Persoanele care doresc să fie instruite la cursurile nominalizate, pot sa depună dosarele până la data de 26 noiembrie 2016, la sediul instituţiei: str. Voluntarilor 8/3 (sambata 26.11.2016., orele 10-00, aula 204, inceputul cursului.). Vă deplasaţi cu troileibuzele nr. 13, 16, 21; autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca), maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de poliţie sect. Ciocana).

Dosarul personal trebuie să conţină:

  1. Cerere către consiliul de mediere privind admiterea la cursurile de instruire iniţială pentru mediatori;
  2. CV-ul;
  3. Copia buletinului de identitate;
  4. Copia diplomei de studii superioare de licenţă
  5. Cazier judiciar.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Persoana de contact Dl. Igor IVANOV, tel: +373 79 77 04 99; 022 47-04-18; 022 41-01-04.


Oportunitate de instruire continuă pentru mediatori oferită de IRP – „Medierea în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea”

logo-irpÎn perioada 23-25 noiembrie 2016, Institutul de Reforme Penale, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției şi Consiliul de Mediere, organizează un curs de instruire continuă pentru 20 de mediatori privind prestarea serviciilor de mediere în cauzele penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea.

Activitatea de asigurare a specializării actorilor din sistemul justiției în lucrul cu copiii, inclusiv a mediatorilor, este prevăzută de către Strategia de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 (domeniul specific de intervenţie 6.3.1).

Instruirea va avea loc în baza curriculumului elaborat de un grup de experți, aprobat de către Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 40 din 24 octombrie 2016.

Instruirea mediatorilor are drept scop formarea următoarelor competențe:
– să poată distinge și identifica conceptele de bază cu care să opereze în procesul de mediere cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu legea;
– să poată stabili, în mod imperativ, acțiunile de intervenție, care ar crea premise pe termen lung în susținerea copiilor;
– să poată determina sursele și resursele la nivel intersectorial care ar fi în concordanță cu necesitățile copiilor;
– să posede abilități și cunoștințe practice de instrumentare a cazurilor în care sunt implicați atât copiii, cât și alți actori;
– să posede abilități de gestionare și autogestionare a situațiilor critice într-un proces de mediere;
– să evidenţieze modul de reacţie a sistemului de justiţie la necesităţile copiilor implicaţi într-un proces penal;
– să caracterizeze procedura de pornire a procesului penal la plângerea prealabilă;
– să estimeze consecințele juridice ale împăcării părţilorşi retragerii plângerii prealabile;
– să delimiteze funcţiile procesuale ale mediatorului în raport cu alte funcţii procesuale;
– să distingă interacţiunile în urma cărora este admisă împăcarea părţilor în cadrul unui proces penal;
– să aplice cunoştinţele specifice/profesionale în rezolvarea unor situaţii–problemă, precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare;
– să coopereze cu ceilalţi mediatori în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul interviziei, dezvoltării profesionale și a altor forme de formare profesională.

Cerinţe faţă de aplicanţi:
• Deţinător al licenţei de mediator;
• Preferabil, să deţină experiență în domeniul medierii cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea sau să manifeste interes sporit pentru specializare pe aceste categorii de cauze;
• Disponibilitate de a participa la instruire 3 zile consecutiv în perioada 23-25 noiembrie 2016.

Dosarul de participare la concurs va conține în mod obligatoriu:
1. CV-ul;
2. Copia licenței de mediator;
3. Scrisoare de intenție (unde se va indica experiența în domeniul medierii cazurilor cu implicarea copiilor în conflict cu legea sau se va argumenta dorinţa şi necesitatea de specializare pe aceste categorii de cauze).

Toate cheltuielile de cazare, deplasare şi alimentare sunt asigurate de organizatori.
Dosarul urmează a fi prezentat până la data de 18.11.2016, ora 09.00 la sediul Institutului de Reforme Penale pe adresa: mun. Chișinău, str. Lomonosov, 33, MD-2009, ori transmis la adresa de e-mail: info@irp.md

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea mecanismului de prevenire şi dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea copiilor sub vârsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea”, implementat de către Institutul de Reforme Penale (IRP), cu susținerea financiară a UNICEF Moldova.

 

anunț preluat de pe site-ul Institutului de Politici Penale


Organizația Mondială a Medierii Simposium – Berlin 2017. Oportunitate de participare

wmoAnul acesta Organizația Mondiala a Medierii organizează la Berlin Simposium 2017 cu tematica – Medierea integrată și studii de interes internațional privind conflictul . Mai multa informație despre eveniment o puteți găsi la acest link

 

Broșură WMO-Berlin

Broșură WMO-Berlin2