Category Archives: Știri

Atestarea mediatorilor!

Anunţ!!!

A fost stabilită data desfășurări examenului de atestare a mediatorilor – 28 mai 2018, ora 14:00 se va desfășura proba scrisă a examenului de atestare a mediatorilor, iar proba verbală a acestuia se va desfășura – 31 mai 2018, ora 09:00.

Proba scrisă și verbală va avea loc în incinta Ministerului Justiției , mun. Chișinău,str. 31 August 1989, nr. 82, auditoriul 227, conform listelor.

Vă așteptăm cu drag!

Găsiţi ataşat:

– H O T Ă R Î R E Nr. 34 din 24.04.2018
cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de atestare
– Lista candidaților admiși la examenul de atestare a mediatorilor .
– Temele pentru examenul de atestare a mediatorilor din 28 mai 2018 și 31 mai 2018 .

merge_from_ofoct (1)

Știre preluată de pe pagina facebook al Consiliului de Mediere

Reclame

Vă invităm la ora publică „Ce este medierea?”

anunt ora publica mediere-1

Penutru a Vă înregistra completați chestionarul electronic!


Mediator – o onouă profesie!


Instruire inițială pentru mediatori. Înscriere deschisă!

Obține o nouă profesie- devină mediator!

Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire inițială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

 

Cursul se organizează în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2006).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

 • Noțiune, principii, esență, etc.;
 • Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;
 • Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a conflictelor;
 • Tehnici și tactici de mediere;
 • Specificul medierii conflictelor penale;
 • Specificul medierii conflictelor civile;
 • Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților persoanelor angajate în câmpul muncii – orele de instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 27 martie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conțină:

 1. Cerere de înscriere la cursul de pregătire inițială a mediatorilor;
 2. CV-ul;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia Diplomei de studii superioare de licență.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 27 martie 2017, luni, orele 18-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3, vedeți google map

troleibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de politie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dna Mariana Pascari,

tel: +373 69043160; +373 68199443

e-mail: prorector.ispca@mail.ru promediere@mail.md

ATENȚIE! Persoanele care intenționează să dobândească calitate de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • deține diplomă de studii superioare de licență;
 • nu a fost condamnată anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave, săvârșite cu intenție;
 • nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;
 • are reputație ireproșabilă;
 • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;
 • a absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor;
 • a susținut examenul de atestare a mediatorilor.


Medierea cauzelor transfrontaliere, acum ghidată!

New CareerGhiduri de bune practici în domeniul medierii în cauze transfrontaliere

În cadrul proiectului „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”, finanţat în cadrul Programului „Justiţie Civilă” 2010, implementat de către Ministerul Justiţiei al României, avînd ca parteneri Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Asociaţia Europeană a Judecătorilor care sprijină medierea – GEMME, Organizaţia nonguvernamentală MIKK din Germania, Consiliul de Mediere din România, au fost elaborat un pliant în domeniul medierii transfrontaliere adresat publicului larg, precum şi un ghid de bune practici care conţine informaţii utile pentru familiarizarea specialiştilor cu instrumentele juridice şi procedurile aplicabile în domeniul medierii transfrontaliere în materie civilă.

Materialele cuprind informaţii cu privire la: aspecte generale referitoare la medierea în conflictele transfrontaliere – izvoare şi domeniu de aplicare; importanţa formării mediatorilor în dispute transfrontaliere; aspecte procedurale specifice referitoare la medierea transfrontalieră; principii, metode și modele de mediere transfrontalieră; promovarea şi aplicarea medierii transfrontaliere; aspecte legislative în domeniu.

În acest context, în scopul dezvoltării instituţiei medierii, în general, şi a medierii transfrontaliere, în special, precum şi în vederea înlesnirii accesului mediatorilor, beneficiarilor serviciilor de mediere, precum a altor specialişti şi persoane interesate la informaţiile în domeniu medierii transfrontaliere, lucrările de specialitate pot fi consultate aici:

Ghid de bune practice privind utilizarea medierii în cauzele transfrontaliere

Best practice guide on the use of mediation in cross-border cases

Ghid infromativ privind medierea transfrontalieră în cauzele civile în Uniunea Europeană

Informative guide concerning cross-border mediation in civil matters in the European Union

 

 

Ştire preluată de pe site-ul Ministerului Justiţiei

imagine preluata