Mediator – o onouă profesie!

Reclame

Instruire inițială pentru mediatori. Înscriere deschisă!

Obține o nouă profesie- devină mediator!

Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare  a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire inițială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

 

Cursul se organizează în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărârea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2006).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

 • Noțiune, principii, esență, etc.;
 • Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;
 • Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a conflictelor;
 • Tehnici și tactici de mediere;
 • Specificul medierii conflictelor penale;
 • Specificul medierii conflictelor civile;
 • Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților persoanelor angajate în câmpul muncii – orele de instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 27 martie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conțină:

 1. Cerere de înscriere la cursul de pregătire inițială a mediatorilor;
 2. CV-ul;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia Diplomei de studii superioare de licență.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 27 martie 2017, luni, orele 18-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3, vedeți google map

troleibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de politie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dna Mariana Pascari,

tel: +373 69043160; +373 68199443

e-mail: prorector.ispca@mail.ru promediere@mail.md

ATENȚIE! Persoanele care intenționează să dobândească calitate de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • deține diplomă de studii superioare de licență;
 • nu a fost condamnată anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave, excepțional de grave, săvârșite cu intenție;
 • nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;
 • are reputație ireproșabilă;
 • este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;
 • a absolvit cursurile de formare inițială a mediatorilor;
 • a susținut examenul de atestare a mediatorilor.


Учимся работать с конфликтами вместе с – “activePeace” 2017″ – invităm participanții la a doua ediție a unui program motivaţional în Moldova

(Текст на русском языке вы найдете ниже)

Invităm participanții la a doua ediție a unui program motivaţional “activePeace”, care a început în Moldova în 2016. Scopul general al programului este de a crește capacitatea tinerilor activi (“change makers”) de a face față conflictelor care apar în mod natural (în cadrul organizațiilor, grupurilor și, comunităților lor, precum și la nivelul structurilor, statelor și al păcii interioare) și, în cele din urmă, de a transforma astfel de conflicte în colaborare. Programul „activePeace” are drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor în așa domenii cum ar fi gîndirea critică, educația pentru pace, diversitatea interculturală, transformarea conflictelor, abilități de comunicare, inteligența emoțională, activismul civic.

Programul va împuternici tinerii să elaboreze și să pună în aplicare propriile metode și abordări pentru a atenua şi media conflicte, și pentru a aduce „activePeace” în organizațiile, comunitățile și grupurile lor. În plus, programul își propune să creeze o atmosferă de apreciere reciprocă și de cooperare pentru cetățeni din diferite medii culturale, de diferite limbi și naționalități, contribuind, astfel, la stabilirea păcii durabile.

Pentru participare sunt invitați:

Elevi, studenți, lucrători de tineret, profesori, membrii ONG-urilor, activiști în vîrstă de 18-27 de ani din toate părțile Republicii Moldova, inclusiv de la nord, centru, sud, regiunile Transnistria și Găgăuzia.

Condiții de participare:

– Motivație și o atitudine deschisă

– Dispunerea de a lucra într-un mediu multilingv (engleză, rusă, română); buna cunoaștere a limbii engleze este un avantaj, dar nu este obligatoriu

– Disponibilitatea de a participa la toate etapele programului

– Dorința de a pregati si a pune în aplicare un proiect propriu mic împreuna cu alți participanți

Programul include 3 seminare (o săptămâna în primăvara, vara și toamna 2017 ) și realizarea propriului proiect mic. La toate etapele participanții lucrează cu trainerii experimentați internaționali și locali.

Etape ale programului:

 

 • Seminar “Introduction and Defining” – 28 aprilie  –  4 mai, 2017

 • Faza temei de acasă “Ideation” – mai-iunie  2016

 • Seminar “Project development and Prototype testing” – o săptămîna in iunie/iulie 2017

 • Faza de implementare a proiectului şi întîlniri cu experți și mentori – “Testing” – iulie – octombrie 2017

 • Seminar “Implementation and Evaluation” – o săptămîna în octombrie/noiembrie 2017

 

Participarea la program este gratuită. Organizatorii acoperă toate cheltuielile legate de transport, masă și cazare în timpul training-urilor (pentru participanți selectați).

 

Vă rugăm să completați formularul online (Aici: https://goo.gl/BV7b3I  ) până la 20 martie 2017.

Toate întrebările puteți să le adresați la maxim@ecovisio.org

Detalii: https://www.facebook.com/activePeaceMoldova sau http://ecovisio.org/activepeace și  http://ecovisio.org/ro/activepeace-ro

Programul activePeace este implementat de asociația obștească „EcoVisio”, în parteneriat cu MitOst e.V. (Berlin), cu sprijin financiar prietenesc al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei și al Fundației Robert Bosch în cadrul proiectului „Dialog de dragul schimbării”.

 

activePeace LOGO large no bg supporters

 

RU

Приглашаем участников для второго этапа новой вдохновляющей программы, которая стартовала в Молдове в 2016 году.

Программа “activePeace” направлена ​​на развитие навыков молодых людей в таких областях, как критическое мышление, межкультурное многообразие, воспитание в духе мира, трансформация конфликтов, навыки коммуникации и переговоров, эмоциональный интеллект, гражданский активизм.

Общая цель программы заключается в повышении потенциала и расширении способностей активных и креативных людей в работе с конфликтами, которые возникают естественным образом (в рамках организаций, сообществ, групп, а также на уровне структур, государств и мира с самим собой) и, в конечном итоге, умело превращать такие конфликты в сотрудничество.

Программа направлена на расширение возможностей молодых людей и разработку своих собственных методов и подходов к работе с конфликтами, которые могут быть эффективно применены в их организациях, группах, сообществах. Каждый участник сможет получить поддержку в реализации собственного небольшого проекта. Кроме того, задачей программы является создание атмосферы взаимного признания и сотрудничества для молодых представителей разных культур, языков, национальностей, тем самым способствуя установлению устойчивого мира.

Для участия приглашаются:

Студенты, школьники, молодые преподаватели, молодежные работники, представители некоммерческих организаций и активисты в возрасте 18-27 лет из всех частей Республики Молдова, включая север, центр, юг, Приднестровье и Гагаузию.

Условия участия:

– Мотивация и открытость

– Готовность работать в многоязычной среде (английский, русский, румынский); для участия необходимо знать хотя бы один из этих языков. Хорошее знание английского будет преимуществом, но не является обязательным условием.

– Возможность участвовать во всех этапах программы

– Готовность придумать, подготовить и реализовать свой собственный небольшой проект вместе с другими участниками

Участие в программе бесплатно. Организаторы покрывают все расходы на проживание, питание и транспорт во время семинаров (для отобранных участников).

Программа включает 3 семинара (по одной неделе весной, летом и осенью 2017) и реализацию собственного небольшого проекта. На всех этапах программы с участниками работают опытные международные и местные тренеры.

Этапы программы:

 

 • Тренинг “Introduction and Defining”- 28 апреля – 4 мая 2017

 • Этап домашней работы “Ideation” – май-июнь 2017

 • Тренинг “Project development and Prototype testing” – одна неделя в июне/июле 2017

 • Этап реализации проекта и встреч с менторами и экспертами “Testing” – июль -октябрь 2017

 • Тренинг “Implementation and Evaluation” – одна неделя в октябре/ноябре 2017

 

Если это вас заинтересовало, пожалуйста, заполните онлайн форму заявки (здесь: https://goo.gl/BV7b3I ) до 20 Марта 2017 года.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по адресу maxim@ecovisio.org  . Подробности на страницах https://www.facebook.com/activePeaceMoldova и  http://ecovisio.org/ru/activepeace или http://ecovisio.org/activepeace

Программа “activePeace” реализуется общественной ассоциацией “EcoVisio” в партнёрстве с ассоциацией MitOst (Берлин) и при дружественной финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии и Фонда Роберта Боша в рамках проекта “Диалог ради перемен”.

– See more at: http://www.civic.md/instruiri/36222-activepeace-2017-invita-participantii-la-a-doua-editie-a-unui-program-motivational-in-moldova.html#sthash.ujl6kPGj.dpuf

peluat de pe site-ul www.civic.md


Obține o nouă profesie- devină mediator! Cursuri de instruire inițială a mediatorilor.

ispcaInstitutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată (ISPCA) Vă invită la Cursuri de instruire iniţială a mediatorilor.

Mediatorul este o persoană cu o pregătire profesională specială care ajută oamenii în conflict să îl rezolve pașnic prin mediere – modalitate alternativă judecății de soluţionare de a conflictelor.

ISPCA este abilitat de către Consiliul de Mediere cu dreptul de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a mediatorilor  din anul 2014 (Proces-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului de Mediere din 22.08.2014).

Cursul de organizat în conformitate cu cerințele Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor (Hotărîrea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2016).

Durata cursului este de 80 de ore contact direct. Principalele subiecte sunt:

–      Medierea. Noțiune, principii, eesnță, etc.;

–      Cadrul normativ național și internațional ce reglementează medierea;

–      Conflictul – aspecte psihologice de gestionare a cobflictelor;

–      Tehnici și tactici de mediere;

–      Specificul medierii conflictelor penale;

–      Specificul medierii conflictelor civile;

–      Simulări a procesului de mediere.

Formatorii ISPCA sunt mediatori, psihologi, juriști cu experiență practică în domeniul medierii și formării. În cadrul procesului de formare sunt folosite metode interactive moderne de instruire. Graficul de formare  este ajustat necesităților personelor angajate în cîmpul muncii – orele se instruire sunt desfășurate luni-vineri seara și în zilele libere.

Doritorii sunt invitați să depună dosarele până la data de 3 februarie 2017, la sediul ISPCA.

Dosarul personal trebuie să conţină:

 1. Cerere de înscriere la cursul de preăgtire inițială a mediatorilor;
 2. CV-ul;
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copia Diplomei de studii superioare de licenţă.

Cursul de instruire inițială a mediatorilor va fi demarat pe data de 4 februarie 2017, sîmbătă, orele 10-00, aula 202.

Costul cursului constituie 2000 MDL.

Ne găsiți pe adresa str. Voluntarilor 8/3

troileibuzele nr. 13, 16, 21;

autobusul nr. 23 (staţia Voluntarilor sau Otovasca),

maxi-taxi nr. 116, 121 (Comisariatul de poliţie sect. Ciocana).

Persoana de contact Dl. Alexei Crivenchii,

tel: +373 79424201

e-mail: prorector.ispca@mail.ru

ATENȚIE! Persoaneme care inceționează să dobîndească calitate de mediator în Republica Moldova urmează să satisfacă condițiile prevăzute în art.12 alin.(1) al Legii cu privire la mediere nr. 137 din  03.07.2015.

Poate deveni mediator persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)are capacitate deplină de exerciţiu;

b) deţine diplomă de studii superioare de licență;

c) nu a fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave, săvîrşite cu intenţie;

d) nu are antecedente penale pentru infracțiuni ușoare și mai puțin grave;

e) are reputație ireproșabilă;

f) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei profesii;

g) a absolvit cursurile de formare iniţială a mediatorilor;

h) a susținut examenul de atestare a mediatorilor.

 

– See more at: http://www.civic.md/instruiri/35794-obtine-o-noua-profesie-devina-mediator-cursuri-de-instruire-initiala-a-mediatorilor.html#sthash.MbAtLHbU.dpuf


Masa Rotundă organizată cu prilejul Zilei Europene a Medierii. Cum a fost.

Pe data de 19 ianuarie 2017 Centrul de Promovare a Medierii ProMediere în parteneriat cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Biblioteca Publică de Drept și Revista „Moldova în Progres” a organizat Masa Rotundă prilejuită Zilei Europene a Medierii.

La Masa Rotundă au participat mediatori, juriști, avocați, judecători și reprezentanți ai societății civile preocupați de dezvoltarea acestei instituții. Caracterul interactiv și pragmatic al evenimentului a permis un larg schimb de opinii, stabilirea de noi parteneriate și identificarea ideilor de proiect care, în viziunea participanților, pot scoate medierea din impas aigurînd o promovarea și creșterea încrederii în această nouă metodă alterntivă de soluționare a conflictelor.

La eveniment au participat și reprezentanții Ministerului Justiției fapt care  s-a răsfrîns benefic asupra dezbaterior.

Vorbitorii au abordat mai multe teme de interes comun împărtășind experiența și propriile viziuni privind diverse aspecte ale medierii. Agenda evenimentului o puteți accesa aici.

Ce se poate face pentru a spori numărul medierilor? În opinia participanțior trebuie de lucrat  cu elevii și tinerii, care încă din copilărie urmează a fi educați în spiritul soluționării amibile a conflictelor, prevenirii acestora și preluării unui comportament nonviolent. Totodată, mediatorii ar trebui să stabilească, mențină, dezvolte relația cu organele de drept. Mediatorii nu „concurează” cu alți profesioniști din sectorul justiției, precum se vehiculează de multe ori, ci colaborează, fiecare avînd rolul și menirea sa. Astfel, consolidarea medierii ar fi benefică sistemului judiciar.

Medierea nu este cunoscută în raioane și zonele rurale, unde, de asemenea, este un larg cîmp de acțiune.

Un alt gînd a fost că mediatorii ar trebui să „investească în ziua de mîne” promovînd medierea în școli și sate, educîndu-și potențialii clienți.

În final participanților i s-a îmnînat un certificat de participare la Masa Rotundă.

Agenda Mesei Rotunde

Elena Damaschin – cuvînt de salut

Tatiana Ciaglic – Medierea. Noi perspective/Noi promocări

Victor Cojocari – Gestionarea biroului de mediere

Diana Bîtcă – Raportul medicină, sănătate și mediere

Alexandru Topolenco – Medierea între copii și părinți

1

2

3