Cadrul normativ

Cadrul normativ național

Constituția Republicii Moldova, din  29.07.1994

Codul Civil, nr.1107-XV din 06.06.2002

Codul de Procedură Civilă, nr.225-XV din 30.05.2003

Codul Penal, nr.985 din 18.04.2002

Codul de Procedură Penală, nr.122 din 14.03.2003

Codul Contravențional, nr.218-XVI din 24.10.2008

Legea cu privire la mediere nr.137 din 03.07.2015

Legea contabilității, nr. 113 din 27.04.2007

Legea privind protecția datelor cu caracter personal, nr.133 din 08.07.2011

Condiţiile de achitare din contul statului a serviciilor de mediere în cauze penale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.303 din  21.04.2009

Norme pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992

Regulamentul cu privire la cu privire la Registrul de stat al mediatorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1227 din  09.11.2016

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.84 din  16.04.2015

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.635 din  02.12.2015

Regulamentului privind selectarea prin concurs public a mediatorilor și reprezentantului societății civile în calitate de membri ai Consiliului de mediere, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.635 din  02.12.2015

Regulamentului privind acreditarea furnizorilor serviciilor de formare a mediatorilor, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.647 din  07.12.2015

Regulament privind atestarea mediatorilor, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.648 din  08.12.2015

Regulamentului privind înregistrarea birourilor și organizațiilor de mediere, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.614 din  26.11.2015

Standardelor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Mediere nr.1 din 26.02.2016

Codul deontologic al Mediatorului, aprobat prin hotărârea Consiliului de Mediere nr.2 din 26.02.2016

Modelul de raport de date statistice privind litigiile soluționate pe calea medierii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Mediere nr.3 din 26.02.2016

Cerințele minime ale contractului de mediere, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr.4 din 26.02.2016

Condițiile privind publicitatea profesiei de mediator, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr.4 din 26.02.2016

Regulamentul cu privire păstrarea materialelor aferente procesului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Mediere nr.4 din 26.02.2016

 

Cadrul normativ comunitar

Recomandarea nr.98 (1) privind medierea familială

Recomandarea 1639 (2003) privind medierea familială și egalitatea sexelor

Recomandarea nr. R 99(19) cu privire la medierea în materie penală

Recomandarea nr. 2001 (9) privind căile alternative de soluționare a litigiilor între autoritățile administrative și persoanele private

Recomandarea nr.2002 (10) privind medierea în materie civilă

Codul european de conduită pentru mediatori

Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21.05.2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a reomandărilor existente cu privire la medierea în materie civlă și familială

Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a recomandărilor existente cu privire la medierea în materie penală

Liniile directorii referitoare la ameliorarea punerii în aplicare a recomandării cu privire la alternativele dereglementare a litigiilor între autoritățile administrative și persoanele private

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: